درباره ما

آموزش پرواز شغل ما نیست، عشق ماست...

پرواز رویای دیرینه انسان

اولین باری که در خلیج فارس غواصی کردم و چشمم به طبیعت شگفت آور و رنگ‌های اعجاب انگیز اعماق آب ها افتاد با خودم گفتم کاش به جای تمام فعالیت‌های ورزشی و تفریحی قبلیم وقتم را در دنیای زیر آب سپری می کردم. از ذوق و شوق زیبایی حرکت دسته ای از ماهی ها که با سرعت از اطرافم رد میشدند با تمام وجود زیر آب فریاد می کشیدم.
اما اولین باری که از ارتفاع هزار متری به خودم جرات دادم و پاهایم را از هلیکوپتر خارج کردم، لحظاتی که مثل یک پرنده روی آسمان معلق بودم، هیجانی در دلم غوغا میکرد و آنقدر ذوق داشتم که حتی نمی توانستم خوشحالیم رو با جیغ و فریاد ابراز کنم.
اجسام روی زمین که با سرعت به من نزدیک تر و قابل تشخیص تر می شدند و ناگهان چتری که باز شد نوازش باد روی صورتم و سکوت و سکوت و سکوت…
حتی صدای هلیکوپتر هم نمی آمد سبکبال تر از همیشه. شاید تمام این لحظات ۵ دقیقه هم طول نکشید، اما انگار چند سال است که این حس پرواز رو در خودم داشتم. دوست نداشتم به زمین برسم.فهمیدم تازه گم شده خودم رو پیدا کردم.
از دریا و هرچه زیبایی در آن بود و از زمین و هرچه دلبستگی در آن داشتم، همه را فراموش کردم فقط به این فکر می کردم که یک بار دیگر این لحظات را تجربه کنم.
حالا بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال هنوز آن رویا بهترین رویای من هست. به خودم قول دادم که لذت آن روز رویایی را با همه تقسیم کنم و و علیرغم کمبود ها هر کاری که بتونم برای آموزش و گسترش این رشته انجام بدم.

هدف باشگاه هوایی اوج اینه که شرایط دسترسی و آموزش اسکای دایوینگ برای همه حتی هموطنایی که در نقاط دور دست زندگی می کنن فراهم بشه.

باشگاه هوایی اوج - پاراگلایدر تفریحی همت
باشگاه هوایی اوج - اسکای دایوینگ قشم - عکس یادگاری دوستان قدیمی

با سال ها تجربه موفق در ورزش های هوایی

در کنار حرفه ای ها پرواز کنید

ما شما را به آسمان دعوت می کنیم

ما ادعا نمیکنیم که بهترین هستیم،

اما سعی می کنیم که بهترین باشیم

و این کار با ارائه نظرات و پیشنهادات شما میسر می شود