آرشیو ماهانه: فروردین ۱۳۹۸

مختصری از پیشینه چتربازی

باشگاه هوایی اوج - پیشینه چتربازی

از زمان های دور پرواز یکی از آرزوهای همیشگی انسان بوده و با هر بار تماشای پرواز پرندگان با خود در تبدیل این رویا به واقعیت جنگیده است. طی سالیان دراز و با آزمایشات پرخطر بالاخره این رویا را عملی کرد و امروزه آسمان ها را نیز در تسخیر خود قرار داده است…